Yeni Yapılarda Commissioning

Yeni yapılan binalarda uygulanan Commissioning (Devreye Alma) süreçlerini kapsamaktadır. Tasarım aşamasından başlanarak teslim aşamasına ve sezonsal testlerin sonuna kadar devam eden süreçleri ifade eder.
⦁ Yatırımcının istekleri doğrultusunda yapının tasarlanması,
⦁ Yapısal süreçlerin incelenmesi,
⦁ Test Ayar ve Dengeleme çalışmalarının yapılması,
⦁ Fonksiyonel ve entegre test süreçlerinin sürdürülmesi
⦁ Bağımsız bir şekilde süreçlerin doğrulanması ve yatırımcıya teslim edilmesi yeni yapılarda commissioning sürecinin ana hedefleridir.