Tekrarlanan Commissioning (Re-Commissioning)

İnşaat aşamasında Commissioning sürecine tabii tutulmuş yapıların, bir süre sonra değişen talepleri ya da performans iyileştirmeleri için teknolojik gelişmeler gözetilerek tekrar Commissioning sürecine tabii tutulması işlemi olarak tanımlanabilir.
Bu doğrultuda;
⦁ Mevcut yapılarda değişen taleplerin karşılanması,
⦁ Gelişen teknolojiye uyum sağlanması,
⦁ Enerji verimliliği fırsatları için mevcut sistemlerin teknolojik sistemler ile uyum sağlanması hedeflenmektedir.