Mevcut Yapılarda Commissioning (Existing Construction Commissioning)

Uluslararası platformda Retro-Commissioining (Existing Construction Commissioning) olarak görebileceğimiz bu commissioning tipinde, mevcut binalarda sistemlerin işleyişlerini kontrol altına almak ya da iyileştirerek yapıların performansını artırmak amacıyla uygulanması hedeflenmektedir.
Bu doğrultuda;
⦁ Bina bakım ve işletme maliyetlerinin azaltılması
⦁ Sürdürülebilir Enerji verimliliğinin sağlanması
⦁ Yapısal değişikliklere binanın uyum sağlaması