TEST AYAR DENGELEME (TAD)

İçinde bulunduğumuz Dünyada kullanılan toplam enerjinin yaklaşık %50 si binalarda tüketilmektedir. Binalarda tüketilen bu enerjinin de yarısı mekanik sistemlerde tüketildiği düşünülünce, eğer tükettiğimiz enerjinin tamamını ya da bir kısmını üretebilme potansiyeliniz yok ise tüketilen enerjinin azaltılması ve işletme giderlerinin ciddi şekilde düşürülmesi gerekmektedir. Bu amaçla mekanik tesisat sistemlerinin talep edilen performanslarını yerine getirebilmesi, sistem dengesizliklerinin ortadan kaldırılması, tasarım şartlarının sağlanması ve son kullanıcıya konforlu bir çalışma ve yaşam alanının minimum enerji ile sağlanması için Test Ayar Dengeleme çalışmaları bir mekanik sistemin olmazsa olmazlarındandır.

Enerji Yönetimi / Optimizasyonu

Elektromekanik tesisat montajının bitirilerek kanal sızdırmazlık, flushing çalışmaları ile devreye alma çalışmalarının tamamlanmasına müteakip test ayar ve dengeleme çalışmalarına başlanır. Test ayar dengeleme çalışmaları ile sistemdeki hava ve su hatları hesaplanmış proje değerlerine ayarlanarak sistemin maksimum performansının minimum enerji kullanılarak sağlanması hedeflenmektedir.

Test Ayar Dengeleme çalışmalarında; sistemdeki hava ve su debileri, fark basınç ölçümleri, sıcaklık ölçümleri vb. ölçümler yapılacak tasarımdaki performans koşullarının karşılanması sağlanmaktadır. Test Ayar Dengeleme çalışmalarının, ulusal ve uluslararası kabul görmüş NEBB, ASHRAE, SMACNA, CIBSE veya BSRIA gibi test standartlarında sertifikalı uzmanlar tarafından kalibrasyonlu cihazlar ile yapılması esastır.

Commissioning sürecinin de destekleyicisi niteliğindeki Test Ayar Dengeleme çalışmaları yatırımcısına hem düşük enerjili prestijli bir yapı sağlarken hem de son kullanıcılara konfor şartlarında çalışma olanağı sağlamaktadır.
Test Ayar Dengeleme çalışmaları sonrasında;
⦁ Sistem performans değerlerinin sağlanması
⦁ İşletme-Bakım maliyetlerinin düşürülmesi
⦁ Acil durum senaryolarının doğrulanması
⦁ Bina/Yapı Konfor koşullarının sağlanması
⦁ Enerji maliyetlerinin azaltılması
⦁ Commissioning sürecinin desteklenmesi gibi faydalar kilit faydalar sağlanmaktadır.
TEAMTAC ekibi uzman kadrosu ile Test Ayar Dengeleme konusunda müşterilerine hem mühendislik hem de anahtar teslim test hizmetleri sunmaktadır.