Enerji Yönetimi ve Optimizasyonu

Enerji kaynaklarının azalması fosil yakıtlı enerji kaynaklarının teker teker edilmeye başlanması ve yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yönelim enerjinin ne kadar önemli olduğunu tasvirlemektedir. Enerjinin verimli bir şekilde kullanılması günümüzün bir gerçeğidir.

Üretebilmek için satın aldığımız enerjinin piyasadaki satış fiyatlarını belirlemek, enerji üreticisi olmayan işletme ve binalar için azımsanmayacak maliyetlere neden olmaktadır. Bu maliyetleri en aza indirmek bunu yaparken konfor ve üretim kalitesini düşürmemek ana hedeftir. Yani işletilen tüm bina ve tesislerde enerji verimliliğinin arttırılması ve ürün başına enerji tüketiminin azaltılması ile mümkündür.
Bu anlamda enerji verimliliği ile enerji tasarrufu kavramları çoğu zaman tüketiciler tarafından birbirine karıştırılan kavramlardır.
Enerji verimliliği üretimi, kaliteyi, konforu ve sistem performansını düşürmeden enerjiden tasarruf edilmesi demektir.
Enerji tasarrufu kavramı ise, enerji kaynaklarının verimli olarak değerlendirilmesi amacıyla tüketiciler tarafından alınan bir dizi önlemler ile enerji kullanımında sağlanan düşüştür.

Bu kavramlardan yola çıkarak bina-tesis işletme koşullarının, enerji verimli teknolojik ürünlerin kullanılmasının, mevcut sistemlerin enerji tasarrufunu imkân verecek ve enerjinin verimli şekilde kullanılabilmesine olanak sağlayacak şekilde mühendislik çözümleri ile optimize edilmesi enerjinin yönetimi olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamda binalarda kullanılan elektrik ve mekanik sistemler üzerinde ya iyileştirme çalışmaları yapılmalı ya da enerji verimliliğini ön planda tutan ekipmanlar ile değiştirilmelidir. Bina veya tesislerde ciddi miktarda enerji tüketimine neden olan pompalar, fanlar, soğutma ve ısıtma grupları, aydınlatma armatürleri vb. ekipmanlar enerji verimliliğini sağlayacak şekilde optimize edilerek konfor şartlarını düşürülmeden çalıştırılmalıdır.
TEAMTAC ekibi uzman kadrosu ile enerji yönetimi ve mevcut sistemlerin verimli sistemler ile optimize edilmesi konusunda müşterilerine mühendislik hizmetleri sunmaktadır.