Bina / Tesis İşletme Hizmetleri

Bina/Tesis Teknik işletmeciliği; tesislerde yer alan birbirinden farklı birçok teknik sistemin kabul edilebilir konfor set değerlerinde çalıştırılması ve sistemin incelenerek enerji tasarrufu sağlanabilecek trendlerin belirlenmesi işidir. Bu set değerleri, uluslararası kabul gören standartlar, mühendislik ekibimizin hesapları ve önerileri, üretici firmaların kullanım önerileri ve müşterilerimizin talepleri göz önüne alınarak ortak bir payda sağlanarak belirlenir. Tüm sistem ve ekipmanların düşük enerji tüketimi ile en yüksek konfor ve güvenlik ilkesi ile işletilmesi, belirlenen konfor seviyelerinin tutturulması için gerekli ayarların yapılması, tespit edilen ya da kestirimci bakım ilkesiyle belirlenen tüm arızalara belirlenen süreler içinde müdahale edilmesi ve arızaların en kısa süre içinde giderilmesi sağlanır.

Bu şekilde minimum enerji ile maksimum verimlilik hedeflenmektedir. Bu tip çalışmalar belirli bir disipline bağlı bir ekip çalışması gerektirmektedir.
Bu nedenle Bina / Tesis Yönetim ve İşletimi, işletmeler için büyük bir zaman ve uğraşı gerektirmektedir. TEAMTAC, gelişen teknolojiyi, yasa ve yönetmeliklerdeki değişiklikleri uzman kadrosuyla sürekli takip ederek maliyetleri optimize etmekte ve önemli bir zaman tasarrufu sağlamaktadır.
Tesisinize özel yapılan enerji tasarruf çalışmaları, esnek çalışma programları, teknolojik gelişmelerin takibi ve sisteme entegre edilmeleri ile verimlilik artışı sağlanmaktadır.

TEAMTAC, Bina ve Tesis İşletme Hizmetleri Kapsamında;
⦁ Sözleşme Yönetimi
⦁ Enerji Yönetimi
⦁ Satın alma Yönetimi
⦁ Dış Kaynak Yönetimi
⦁ Tesis Yönetim Programlarının Kurulması ve İşletilmesi
⦁ Teknik Sistemlerin İşletimi ve Bakım Onarım Hizmetleri
⦁ Elektronik Güvenlik Sistemlerinin Kurulması ve İşletilmesi
⦁ Temizlik ve Çevre Bakım Sistemlerinin Kurulması ve İşletilmesi
Hizmetlerini vermektedir.