Devam Eden Commissioning (Ongoing Commissioning)

Commissioning sürecinin birincil görevi OPR’ın açık bir şekilde tanımlanmasını sağlamak ve tanımlanan şekilde binanın performansını yerine getirdiğini kontrol etmektir. Bu kontroller pre-design aşamasında öngörülen kabuller ile başlayarak bina minimum ve maksimum doluluk oranları ile mevsimsel testleri de içerecek şekilde devam eden (Ongoing commissioning) bir kontrol süreci olmalıdır. Bu kontrol sürecinde işletilen binalarda doluluk oranlarının sağlanmasıyla sistem performansının kontrolünün yanı sıra işletme sürecinde çıkan sorunların kontrol edildiği bir süreçtir.