Bina / Tesis İşletme Danışmanlığı

Bina/Tesis Teknik işletmeciliği; tesislerde yer alan birbirinden farklı birçok teknik sistemin kabul edilebilir konfor set değerlerinde çalıştırılması ve sistemin incelenerek enerji tasarrufu sağlanabilecek trendlerin belirlenmesi işidir. Bu set değerleri, uluslararası kabul gören standartlar, mühendislik ekibimizin hesapları ve önerileri, üretici firmaların kullanım önerileri ve müşterilerimizin talepleri göz önüne alınarak ortak bir payda sağlanarak belirlenir.

Tüm sistem ve ekipmanların düşük enerji tüketimi ile en yüksek konfor ve güvenlik ilkesi ile işletilmesi, belirlenen konfor seviyelerinin tutturulması için gerekli ayarların yapılması, tespit edilen ya da kestirimci bakım ilkesiyle belirlenen tüm arızalara belirlenen süreler içinde müdahale edilmesi ve arızaların en kısa süre içinde giderilmesi sağlanır. Bina ve Tesis yatırımcıları bu işi ya kendi bünyesindeki işletme ekibine teslim etmekte ya da dışarıdan hizmet alma yoluna gidilmektedir.
TEAMTAC, Tesisin marka değerini koruyabilmesinin, işletme dönemindeki başarısına bağlı olduğu gerçeğinden yola çıkarak müşterilerinin marka değerini korumasına yardımcı olmak amacı ile Teknik Danışmanlık hizmeti vermektedir.

TEAMTAC, Bina ve Tesis İşletme Danışmanlığı Kapsamında;
⦁ Dışarıdan hizmet alan bina ve tesislerde bağımsız, hizmet denetimi ve raporlama
⦁ Bina ve tesislerde işletme planlarının hazırlanması
⦁ Hizmet faaliyetleri ile ilgili raporlama sisteminin kurulması
⦁ Start-up ve hand over yönetimi
⦁ KPI ölçüm tablolarının oluşturulması ve hizmet ölçüm sistemlerinin kurulması
⦁ İşletme bütçelerinin oluşturulması ve takibi
⦁ Hizmetlere ilişkin tüm kalite doküman içeriğinin oluşturulması
⦁ İşletme ve enerji giderlerinde maliyet tasarrufu önerileri ve uygulanması
⦁ Taşeron hizmet alımları için şartname ve sözleşme hazırlanması
⦁ Sözleşme yönetimi
Hizmetlerini vermektedir.

Farklı sektörlerden, TEAMTAC profesyonellerini tercih eden müşterilerimiz.