Mekanik / Elektrik Sistemler Bakım Hizmetleri

Elektro-Mekanik sistemlerin yatırım maliyetleri göz önüne alındığında, sistemlerin devreye alındıktan sonra uzun yıllar maksimum verimle, minimum maliyetle, çalışması beklenmektedir. Ancak sistemlerin verimli bir şekilde çalışması için çoğu zaman periyodik bakımlar ihmal edilmektedir. Bu ihmaller sonrasında ise belli bir işletme süresinden sonra arızalar ortaya çıkmakta ve arızayı giderebilmek için geçici çözümler bulunmaya çalışılmakta ve yapılan geçici çözümler ile hatalar birbirini izlemektedir. Bakımların zamanında yapılmaması ya da göz ardı edilmesi bina/tesis gibi yapılarda plansız arıza ve kesintilere neden olmaktadır. Tüm bunlara; yanlış yapılan uygulamalar neticesinde ortaya çıkan malzeme ve servis faturaları gibi bedellerde eklendiğinde zamanında yapılması gereken bakım maliyetlerinin çok üzerinde gider kalemleri ortaya çıkmaktadır.

TEAMTAC Mühendislik ve Enerji Yönetimi A.Ş.

TEAMTAC olarak Bina/ Tesislerde elektrik ve mekanik sistemlerde küçük problemlerin büyük sorunlara yol açabileceğini ve hem müşterilerimiz hem de çok sayıda kişinin yaşamı için ne denli önemli olduğunu iyi biliriz. Bu sebeple Mekanik ve Elektrik sistemlerin bakım hizmetleri TEAMTAC’in profesyonel kadrosu ile özenle yapılmaktadır.
Elektrik sistemleri periyodik Bakım hizmetleri kapsamında;
⦁ Trafo
⦁ Jeneratör
⦁ UPS
⦁ Elektrik Dağıtım Panosu
⦁ Kompanzasyon Sistemleri
⦁ Busbar Tesisatları
⦁ Aydınlatma Sistemleri
⦁ Telefon, Data, Yangın ce CCTV Sistemleri

Kestirimci Bakım Hizmetleri Kapsamında;
⦁ Termal Kamera ile Tarama
⦁ Ultrasonik Cihaz ile Kaçak Ölçümü
⦁ Vibrasyon Ölçümü
⦁ Enerji Kalitesi Ölçümü
Yasal Kontroller kapsamında;
⦁ Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu
⦁ Topraklama Ölçümü
⦁ Paratoner Ölçümü
⦁ Elektrik Tesisat Alt Yapı Denetimi
⦁ Aydınlatma Şiddeti Ölçümleri
⦁ Kaçak Akım Röle Testleri

Mekanik/HVAC sistemleri Periyodik bakım Hizmetleri kapsamında;
⦁ Klima Santrali
⦁ Split Klima
⦁ Fancoil
⦁ Isı Pompası
⦁ Rooftop
⦁ Isı Geri Kazanımı
⦁ Chiller
⦁ Soğutma Kulesi
⦁ VRV Sistemleri
⦁ Hava Perdesi
⦁ Havalandırma Cihazları
⦁ Nem Alma Cihazları
⦁ Hücreli Fanlar
⦁ Jet Fanlar
⦁ Duman Tahliye Fanları
⦁ Aksiyal Fanlar
⦁ Aspiratörler
⦁ Kazan, Brülör
⦁ Hidrofor, Pompa
⦁ Yangın Pompası
⦁ Davlumbaz ve Taze Hava
Sistemlerine bakım hizmetleri vermektedir.